Menu

KøgePortal

Din lokale indgang til nettet

Køge Arkiverne

Køge Arkiverne 
Byarkivet
Nørregade 4, 4600 Køge
www.koegearkiverne.dk

Køge Byhistoriske Arkiv har i samarbejde med Køge Kommune tilrettelagt en digital vandring til byens mange historiske mindesmærker og skulpturer.

Den digitale byvandring på et kort
www.koegearkiverne.dk ...

Museum

Køge Museum 
Nørregade 4, 4600 Køge 
Tlf. 7070 1236
www.museerne.dk/koge-museum
www.instagram.com/koegemuseum
www.facebook.com/koegemuseum
Museet har en udstilling om Søslaget i Køge Bugt i 1710.
www.wikipedia.org/wiki/Køge_Museum

Kjøge Mini-By

Kjøge Mini-By
Strandvejen 101, 4600 Køge
Tlf. 5663 6218
www.koegeminiby.dk
www.facebook.com/koegeminiby.dk
En kopi af Kjøge som byen så ud omkring 1865.
www.wikipedia.org ... 

Kommunen

Køge Kommune 
Køge Kommune er opstået ved sammenlægning af  Køge Kommune og Skovbo Kommune ved kommunalreformen i 2007.
www.wikipedia.org/wiki ...

Køge har i 2016 36.831 indbyggere i byområdet, der foruden selve Køge også omfatter Ølby Lyng, Ølsemagle Lyng, Søndre Køge, Boholte, Hastrup, Svansbjerg og Herfølge. Køge er Danmarks 18. største byområde. 
www.wikipedia.org/wiki ...

Køge by

Køge by. Køge, tidligere stavet Kjøge. 
Landsbyen betalte i 1300-årene afgifter til bispen i Roskilde. 
Perioden 1550-1650 var en blomstringstid for Køge, idet borgerne blev rigere pga. stigende handel og givtigt sildefiskeri i Øresund. 
Landbrugseksportens vækst til især England i sidste halvdel af 1800-tallet bragte ny velstand til Køge.
Køge Station blev anlagt i 1870. 
I Køge blev udgivet 2 aviser, nemlig "Kjøge og Omegns Dagblad" og "Østsjællands Folkeblad".
www.wikipedia.org/wiki/Køge

Historienyt DK